Hyvänmielen Koiraharrastajat ry:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Hyvänmielen Koiraharrastajat ry

hyvanmielenkoiraharrastajatry@gmail.com


Yhteyshenkilön yhteystiedot

Katarina Anttila, sihteeri

hyvanmielenkoiraharrastajatry@gmail.com 


Rekisterin nimi

Hyvänmielen Koiraharrastajat ry:n jäsenrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistys ylläpitää yhdistyslain velvoittamaa jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä. Henkilötietoja käytetään jäsenasioiden hoitamiseen, tiedottamiseen sekä laskuttamiseen.


Rekisterin tietosisältö

Hyvänmielen Koiraharrastajat ry:n jäsenrekisteriin tallennetaan jäsenistä seuraavat tiedot: henkilön nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäsenyys (varsinainen, nuoriso-, tai kannatusjäsen), liittymispäivä ja maksusuoritukset.


Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan kun henkilö hakee jäsenyyttä sekä silloin, kun jäsen ilmoittaa muuttuneita tietojaan. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Hyvänmielen Koiraharrastajat ry:lle.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteriä ylläpitää sihteeri salasanalla suojatussa palvelussa. Rekisteriä ylläpitävällä henkilöllä on salassapitovelvollisuus.


Tietojen säilytysaika

Jäsenhakemuksen hyväksymisestä jäsenyyden päättymiseen.


Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot, pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Jäsenellä on oikeus vaatia oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.